Welkom

jongens uit AkszaWant ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen me op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. (Matteüs 25: 35-36)

In navolging van Jezus’ woorden heeft de stichting SCB Kampen als doel hulp te bieden aan mensen in nood in voormalige Oostbloklanden. De stichting is opgericht in 1999 maar de (toenmalige) leden hebben al sinds  1977 contacten met christenen in onder andere Roemenië. Deze contacten liggen voornamelijk in de landstreek Transsylvanië. Voor meer informatie over Roemenië en Transsylvanië, zie onze links.

De SCB verleent praktische en financiële steun aan het kindertehuis Aksza in Cluj-Napoca, Roemenië. Tevens verleent de SCB praktische en financiële steun aan het bejaardentehuis Siloam in Farnas, Roemenië. Beide instellingen zijn diaconale projecten van de Hongaars Gereformeerde kerk in Roemenië.

Het bestuur
Het werk van de stichting SCB Kampen wordt volledig uitgevoerd door vrijwilligers. Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

  • Tieno van der Velde (voorzitter)
  • Greetje Gnodde (penningmeester)
  • Vacature (secretaris)
  • Giesanne Bol (lid)
  • Helen van Ingen (lid)
  • Cock Tijssen (lid, afdeling Dronten)
  • Liesbeth Kramer (lid, afdeling Tiel)

De stichting SCB Kampen is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI, zie www.belastingdienst.nl/giften of www.anbi.nl

Meer over onze projecten vind u in het menu projecten.

Download nu ons beleidsplan. Onze jaarstukken kunt u vinden in het submenu ‘Jaarstukken‘.

Uw steun is welkom!
U kunt ons werk steunen door uw gift over te maken op:

NL98RABO0331257947 (BIC RABONL2U) t.n.v. SCB Kampen (eventueel onder vermelding van het project van uw voorkeur).

Giften zijn fiscaal aftrekbaar. De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Zwolle onder nummer 05063257.scb-logo-2.1.jpg